Killerspin – Bài 4: Câu Bóng Bổng Trái Tay

Câu bóng bổng trái tay là đi theo mô hình tương tự như câu bóng bổng thuận tay. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt đủ xoáy trên quả bóng. Điều này không chỉ giúp bạn giữ cho quả bóng không đi dài ra (dễ ra ngoài bàn – ND), mặt khác nó sẽ buộc đối thủ phải phán đoán cách mà quả bóng sẽ nhảy sang 1 bên mạnh như thế nào, vì vậy anh không thể đánh bóng sớm. Và điều đó buộc anh ta phải đưa ra một cú đánh yếu hơn, mà có thể cho phép bạn quay trở vào gần bàn để tấn công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *